Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Tivolska cesta 38, 1000 Ljubljana

Zaključen: 17. 3. 2020 , odpiranje prijav: 19. 3. 2020

Datum objave: 24. 2. 2020
Rok za plačilo varščine: 17. 3. 2020
Javna dražba se bo vršila dne 19. 3. 2020 na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v III. nadstropju ob 10:00 uri: 19. 3. 2020

Stanovanje s shrambo v skupni izmeri 45,7 m2 . Izklicna cena je 70.000,00 EUR (brez davka).

Spoštovani,

Zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID), vas obveščamo, da sta preklicani javni dražbi za prodajo nepremičnin v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, ki sta razpisani za dne 19. 3. 2020 ob 9.00 uri (za stanovanje na Slomškovi ulici 12 v Ljubljani) in ob 10.00 uri (za stanovanje na Tivolski cesti 38 v Ljubljani), v prostorih Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.

Ogled nepremičnine bo dne 12. 3. 2020 ob 10:30 uri. Za ogled nepremičnine ni potrebna predhodna prijava.
Dražitelji morajo do vključno dne 17. 3. 2020 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.
Javna dražba se bo vršila dne 19. 3. 2020 na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v III. nadstropju ob 10:00 uri.

Razpisne datoteke