Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Tržaška cesta 67, Ljubljana

Zaključen: 11. 10. 2019 , odpiranje prijav: 15. 10. 2019

Datum objave: 19. 9. 2019
Rok za prijavo: 11. 10. 2019 plačilo varščine
Odpiranje prijav: 15. 10. 2019 JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v III. nadstropju ob 9:00 uri

Posamezni del z začasno ID št. 1723-4460-904, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto s pripadajočimi prostori v skupni izmeri 53,48 m2 v mansardi (4. etaža) v stavbi na naslovu Tržaška cesta 67, Ljubljana, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih navedene stavbe, ki je povezana z zemljiščem s parc. št. 848 k.o. 1723 - Vič. Predmetna stanovanjska enota ima kuhinjo in sobo, ter ločeno shrambo na drugi strani skupnega hodnika. Stanovanjski enoti pripada tudi drvarnica v pritličju in shramba v kleti stavbe. Stanovanjska enota ima v souporabi sanitarije in balkon, ki vodi do sanitarij, oboje v mansardi stavbe.

Ogled nepremičnine bo dne 2.10.2019 ob 9:00 uri. Za ogled nepremičnine ni potrebna predhodna prijava.

Razpisne datoteke