Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Ulica Milana Majcna 7

Zaključen: 13. 5. 2022 , odpiranje prijav: 17. 5. 2022

Datum objave: 22. 4. 2022
Rok za plačilo varščine ki znaša 10% izklicne cene : 13. 5. 2022
Javna dražba se bo vršila na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju ob 10.00 : 17. 5. 2022

Posamezni del stavbe z ID št. 1740-1369-3, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto v 1. nadstropju (mansardi) v izmeri 41,5 m2 in posamezni del stavbe z ID št. 1740-1369-8, ki v naravi predstavlja shrambo v kleti v izmeri 3,1 m2 ; oboje v stavbi na naslovu Ulica Milana Majcna 7 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem s parcelnimi številkami 1063/3, 1063/5 in 1063/7, vse k.o. 1740 - Spodnja Šiška, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih navedene stavbe.

Ogled nepremičnine bo možen po predhodni prijavi na telefon št.: 01/306-14-39 - Mira Kastelic oziroma po e-pošti na naslov: mira.kastelic@ljubljana.si.

Razpisne datoteke