Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Vidovdanska cesta 1

Zaključen: 14. 3. 2022 , odpiranje prijav: 16. 3. 2022

Datum objave: 18. 2. 2022
Rok za plačilo varščine: 14. 3. 2022
Javna dražba se bo vršila na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v pritličju ob 9.00 : 16. 3. 2022

Posamezni del stavbe z ID št. 1727-2014-10, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto v skupni izmeri 63,5 m2 , v 2. nadstropju (mansardi) stavbe na naslovu Vidovdanska cesta 1 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem s parcelno številko 3477/1 k.o. 1737 - Tabor.

Ogled nepremičnine bo možen po predhodni prijavi na telefon št.: 01/306-14-39 - Mira Kastelic oziorma po e-pošti na naslov: mira.kastelic@ljubljana.si.

Razpisne datoteke