Javna ponudba za oddajo nepremičnin – prostorov na Ljubljanskem gradu za opravljanje gostinske in trgovske dejavnosti v najem

Zaključen:

Datum objave: 17. 8. 2007

Na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS št. 12/03 in 77/03) Javni zavod Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana s soglasjem Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, razpisuje Javno ponudbo za oddajo nepremičnin – prostorov na Ljubljanskem gradu za opravljanje gostinske in trgovske dejavnosti v najem.

Obrazci