Javni poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganih imen ulic, parkov, trgov in sprememb potekov ulic na območju MOL

Zaključen: 19. 4. 2018

Datum objave: 4. 4. 2018
Rok za prijavo: 19. 4. 2018

Št. 353-63/2018-3
Ljubljana, 29. 3. 2018

Na podlagi 16. člena ter tretjega odstavka 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) Župan Mestne občine Ljubljana objavlja Poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganih imen ulic, parkov, trgov in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana v posameznih delih Četrtne skupnosti Center, Četrtne skupnosti Bežigrad, Četrtne skupnosti Golovec, Četrtne skupnosti Jarše, Četrtne skupnosti Rudnik, Četrtne skupnosti Rožnik, Četrtne skupnosti Šiška, Četrtne skupnosti Trnovo in Četrtne skupnosti Vič.

Predhodno posvetovanje se začne 4. aprila 2018 z objavo predlogov imen ulic, parkov, trgov in sprememb potekov ulic v naselju Ljubljana na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ in se zaključi 19. aprila 2018.

Predlogi imen ulic, parkov, trgov in sprememb potekov ulic v naselju Ljubljana bodo javno razgrnjeni tudi na krajevno običajen način od 4. do 19. aprila 2018:

  • v času uradnih ur mestne uprave v prostorih:
    Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana, Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1, Ljubljana, Četrtne skupnosti Golovec, Litijska cesta 38, Ljubljana, Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, Ljubljana, Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana, Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana, Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, Ljubljana, Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1B, 1115 Ljubljana, Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22/a, Ljubljana in
  • od ponedeljka do nedelje od 8.00 do 20.00 ure v osrednjem atriju Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.

Polnoletne osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, so s tem pozivom vabljene k predhodnemu posvetovanju z namenom, da lahko vložijo svoja mnenja, predloge in pripombe o ustreznosti predlaganih imen ulic in spremembah potekov ulic. Mnenja, predloge in pripombe k razgrnjenim predlogom se lahko vpišejo v knjigo pripomb v času uradnih ur v prostorih, kjer so razgrnjeni, ali pa se jih pošlje s priporočeno pošto na naslov Mestni svet Mestne občine Ljubljana, Komisija za poimenovanje naselij in ulic, p.p. št. 25, 1001 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si najkasneje do 19. aprila 2018.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Razpisne datoteke