Javni razpis za izbiro izvajalca mediacij pri Mestni občini Ljubljana

Zaključen: 3. 6. 2013 , odpiranje prijav: 6. 6. 2013

Datum objave: 3. 5. 2013
Rok za prijavo: 3. 6. 2013
Odpiranje prijav: 6. 6. 2013 ob 9.00 uri v sobi 142, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana

Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca mediacij, ki bo izvajal mediacije v okviru Mediacijskega centra Ljubljana v skladu z določili Odloka o mediaciji pri MOL (Uradni list RS, št. 100/11).

Obrazci

Razpisne datoteke