Javni razpis za najem poslovnih prostorov na Ljubljanskem gradu

Zaključen: 25. 1. 2008 , odpiranje prijav: 25. 1. 2008

Datum objave: 7. 12. 2007
Rok za prijavo: 25. 1. 2008
Odpiranje prijav: 25. 1. 2008

Vsebina javnega razpisa:

 1. Uvod
 2. Predmet javnega razpisa
 3. Ocena potrebnih vlaganj
 4. Programska izhodišča
 5. Višina najemnine in čas trajanja najema
 6. Sestavni deli ponudbene dokumentacije (pogoji za udeležbo)
 7. Izdelava ponudbe
 8. Veljavnost ponudbe
 9. Izločilni pogoji
 10. Izbira ponudnika
 11. Sklenitev pogodbe
 12. Opozorila
 13. Obrazci in priloge

Obrazci