Javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva med JSS MOL in varčevalci iz sistema Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme

Zaključen: 16. 11. 2007 , odpiranje prijav: 16. 11. 2007

Datum objave: 21. 4. 2007
Rok za prijavo: 16. 11. 2007
Odpiranje prijav: 16. 11. 2007

  • Obvestilo o objavi razpisov
  • Javni razpis
  • Vloga
  • Pogodba o prodaji solastniškega deleža
  • Prodajna pogodba
  • Pogodba o uporabi solastniškega deleža
  • Pogodba o urejanju medsebojnih razmerij

Obrazci