Javni razpis za nakup stanovanj

Zaključen: 16. 9. 2011

Datum objave: 23. 4. 2011
Rok za prijavo: 16. 9. 2011

po modelu deljenega lastništva kot javno zasebnega partnerstva med JSS MOL in varčevalci iz sistema Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme

Razpisne datoteke