Javni razpis za podelitev priznanj mestne občine Ljubljana za leto 2009

Zaključen: 30. 1. 2009 , odpiranje prijav: 30. 1. 2009

Datum objave: 9. 1. 2009
Rok za prijavo: 30. 1. 2009
Odpiranje prijav: 30. 1. 2009

Komisija za priznanja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana na podlagi 93. in 94. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) in Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08) objavlja Javni razpis za podelitev  priznanj mestne občine Ljubljana za leto 2009.

 

Pobudniki bodo o izboru pisno obveščeni v roku 14 dni po izboru.

Obrazci