Javni razpis za podelitev priznanj MOL za leto 2008

Zaključen: 31. 1. 2008 , odpiranje prijav: 31. 1. 2008

Datum objave: 10. 1. 2008
Rok za prijavo: 31. 1. 2008
Odpiranje prijav: 31. 1. 2008

Komisija za priznanja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana na podlagi 93. in 94. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - UPB) in Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 10/01) objavlja javni razpis za podelitev  priznanj MOL  za leto 2008.

Obrazci