Javni razpis za vlaganje pobud za priznanja MOL

Zaključen: 3. 3. 2023

Datum objave: 3. 2. 2023
Razpis za nagrade in plakete je odprt: 3. 3. 2023
Rok za vlaganje pobud za podelitev naziva častni meščan : 31. 3. 2023

Mestna občina Ljubljana razpisuje naslednji priznanji Mestne občine Ljubljana za leto 2023:

• nagrado glavnega mesta Ljubljana
• plaketo glavnega mesta Ljubljana.

Pobude za podelitev naziva častni/a meščan/ka zbira Komisija za priznanja skozi vse leto, zato je pobudo mogoče oddati tudi v času objave razpisa za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana. Za podelitev naziva v tekočem letu se upoštevajo pobude, prispele do 31. marca. Pobude, prispele po tem datumu, se bodo obravnavale za podelitev naziva v naslednjem letu.
Pobudniki so lahko posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana, ter skupine, katerih predstavnik ima stalno prebivališče v MOL.

Razpisne datoteke