Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

Zaključen: 30. 9. 2008 , odpiranje prijav: 30. 9. 2008

Datum objave: 12. 4. 2008
Rok za prijavo: 30. 9. 2008
Odpiranje prijav: 30. 9. 2008

Poziv je namenjen prosilcem, starim vsaj 65 let, ki so stanovanje pripravljeni prodati JSS MOL zaradi pomoči pri vzdrževanju stanovanja. Ob prodaji stanovanja se v korist prodajalca ustanovi odplačna neprenosljiva dosmrlna služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec stanovanje uporablja do smrti. Kupnina se izroči zavarovalnici, ki prodajalcu izplačuje mesečno rento, zmanjšano za nadomestilo za nadaljnjo uporabo stanovanja.

Obrazci