Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem na Ljubljanskem gradu

Zaključen: 5. 3. 2019 , odpiranje prijav: 7. 3. 2019

Datum objave: 12. 2. 2019
Rok za prijavo: 5. 3. 2019
Odpiranje prijav: 7. 3. 2019 ob 13:00 uri na naslovu: Grajska planota 1, 1000 LJUBLJANA, v dvorani Friderik 2.

Predmet oddaje je poslovni prostor za opravljanje gostinske dejavnosti na Ljubljanskem gradu, na naslovu Grajska planota 1, 1000 Ljubljana, v traktu F in G, ki v naravi predstavlja neto uporabno tlorisno površino v izmeri 251,80 m².

Poslovni prostor se nahaja v traktih F in G, nivoja 0/-1, pod večnamenskima dvoranama Palacij in Stanovska dvorana ter na zunanjem delu gradu na območju Bastije.

Banka vina je sestavni del poslovnega prostora, vendar se za način upravljanja s tem delom prostora sklepa z izbranim ponudnikom posebna pogodba.

Razpisne datoteke