Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

Zaključen: 14. 3. 2011

Datum objave: 25. 2. 2011
Rok za prijavo: 14. 3. 2011

Oddajamo poslovne prostore za opravljanje pisarniške dejavnosti, ki se nahajajo v Trnovem, Koseskega 11, 1000 Ljubljana, na parceli št. 301/3 k.o. 1722 Trnovsko predmestje:
Prostor A – prostori površine 100,80 m²
Prostor B – prostori površine 100,80 m²
Prostor C – prostori površine 119,50 m².

POSLOVNI PROSTORI:

Koseskega 11

Oddajamo poslovne prostore za opravljanje pisarniške dejavnosti, ki se nahajajo v Trnovem, Koseskega 11, 1000 Ljubljana, na parceli št. 301/3 k.o. 1722 Trnovsko predmestje:

  • Prostor A – prostori površine 100,80 m²
  • Prostor B – prostori površine 100,80 m²
  • Prostor C – prostori površine 119,50 m²

Izhodiščne najemnine so določene glede na strokovno oceno vrednotenja najemnin za poslovne prostore (cenilec g. Rajko Srednik, univ.dipl.inž.gr., sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke ter pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, SIGMA d.o.o. Kopriva, 6221 Dutovlje).
Izhodiščne ocenjene najemnine za poslovne prostore znašajo:

  • Prostor A – prostori površine 100,80 m², izhodiščna najemnina za mesec marec 2011 znaša 705,60 EUR
  • Prostor B – prostori površine 100,80 m², izhodiščna najemnina za mesec marec 2011 znaša 705,60 EUR
  • Prostor C – prostori površine 119,50 m², izhodiščna najemnina za mesec marec 2011 znaša 836,50 EUR
     

Razpisne datoteke