Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem - Mestni trg 18

Zaključen: 14. 8. 2010 , odpiranje prijav: 19. 8. 2010

Datum objave: 6. 8. 2010
Rok za prijavo: 14. 8. 2010
Odpiranje prijav: 19. 8. 2010

Mestni trg 18

Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 121,79 m2, za pisarniško dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec avgust 2010 znaša 9,70 EUR/m2, kar znaša 1.181,36 EUR/mesec.

Mestna občina Ljubljana si pridružuje pravico, da o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg višine ponujene najemnine odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru. Razmerje med kriterijema je 50% za višino ponujene najemnine in 50% za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.
 

Obrazci