Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 20. 9. 2011 , odpiranje prijav: 20. 9. 2011

Datum objave: 2. 9. 2011
Rok za prijavo: 20. 9. 2011
Odpiranje prijav: 20. 9. 2011

Predmet javnega zbiranja ponudb je parc. št. 630/10 nezazidano stavbno zemljišče, ki v naravi predstavlja sadovnjak v izmeri 82 m2 v k.o. Črnuče. Nepremičnina, ki je predmet prodaje se nahaja v območju urejanja prostora ČR-640, kjer je pretežna namenska raba SSce-pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Razpisne datoteke