Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti MOL

Zaključen: 30. 5. 2011 , odpiranje prijav: 1. 6. 2011

Datum objave: 20. 5. 2011
Rok za prijavo: 30. 5. 2011
Odpiranje prijav: 1. 6. 2011

mansardno stanovanje v tlorisni površini 30,38 m2 (s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe), ki se nahaja v stavbi z naslovom Strossmayerjeva ulica 5 v Ljubljani.

Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina:

mansardno stanovanje v tlorisni površini 30,38 m2 (s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe), ki se nahaja v stavbi z naslovom Strossmayerjeva ulica 5 v Ljubljani, ki je povezana z nepremičnino s parc. št. 293 k.o. Poljansko predmestje, ki po podatkih GURS v naravi predstavlja dvorišče v izmeri 224 m2 in stanovanjsko stavbo v izmeri 163 m2 in je vpisana v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani v katastrski občini Poljansko predmestje.

Nepremičnina ni v posesti prodajalca. Dostop v stanovanje je možen le skozi lastniško stanovanje. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za stavbo, v kateri se nahaja mansardno stanovanje, ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb, ni vzpostavljena.

Izhodiščna cena: 27.000,00 EUR (sedemindvajset tisoč 00/100 EUR)

Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača prodajalec.
 

Razpisne datoteke