Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti MOL

Zaključen: 3. 4. 2012

Datum objave: 16. 3. 2012
Rok za prijavo: 3. 4. 2012

solastniškega deleža v višini 2/3 na stanovanja v izmeri 100,79 m2 v stavbi na naslovu Prule 19, Ljubljana

V priponki Obvestilo zainteresiranim ponudnikom.

Razpisne datoteke