Ljubljansko železniško vozlišče - predstavitev priprave DPN

Zaključen: 14. 9. 2011

Datum objave: 14. 9. 2011
Rok za prijavo: 14. 9. 2011

Ljubljana, 9.9.2011 - V postopku priprave DPN za Ljubljansko železniško vozlišče smo v sodelovanju z Ministrstvom za promet in Mestno občino Ljubljana, na območju katere je načrtovana prostorska ureditev, v organizirali posvet na terenu, katerega namen je bila predstavitev načrtovalskih izhodišč in izhodiščnih variant, ki bodo podrobno obravnavane v postopku priprave DPN.

Več v priponki in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Razpisne datoteke