Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 12. 2023

Datum objave: 24. 11. 2023
Rok za prijavo: 14. 12. 2023

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino, ki se nahajajo v nerazdeljeni stavbi na parc. št. 306 k.o. 1721 Gradišče I, na naslovu Rimska cesta 3 v Ljubljani, v solastniškem deležu 24/30, ki v naravi predstavljajo prostore v kleti stavbe, pritličju, nadstropju in podstrehi stavbe v skupni površini 431,90 m2 ter garažo na dvorišču v površini 46,27 m2.

Razpisne datoteke