Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 11. 2017

Datum objave: 26. 10. 2017
Rok za prijavo: 10. 11. 2017

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
- posamezni del stavbe z ID oznako 1739-6767-3126, ki v naravi predstavlja parkirno mesto št. 78 v izmeri 12,5 m2 v kleti stavbe na naslovu Rakuševa ulica 4 do 36 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem parc. št. 2207/7, 2207/4, 2207/6, 2207/5, 2207/3 in 2207/8, vse k.o. 1739 - Zgornja Šiška, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih predmetne stavbe.

Razpisne datoteke