Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti

Zaključen: 22. 10. 2012

Datum objave: 8. 10. 2012
Rok za prijavo: 22. 10. 2012

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št.: 687/38, 698/11 in 695/1, vse k.o. Zgornja Šiška, za potrebe prekopa zemljišča, položitev cevi, postavitev omaric in ureditev elektro odjemnega mesta.

.

Razpisne datoteke