Namera o sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice

Zaključen: 22. 10. 2012

Datum objave: 8. 10. 2012
Rok za prijavo: 22. 10. 2012

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču parc.št. 2450/1, 2450/2, 2450/3, 2450/4, 2451/1, 2451/2, 2451/3, 2452/1, 2452/2, 2453, 2448/2, 2447/1 in 2461/1 vse k.o. Ajdovščina, za čas gradnje.

.

Razpisne datoteke