Objava javne dražbe Ministrstva za obrambo

Zaključen: 20. 11. 2013

Datum objave: 7. 11. 2013

Obveščamo vas da Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, objavlja Javno dražbo za prodajo nepremičnin.

Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.

Predmet prodaje so garaže, stanovanja, zemljišča in objekti Ministrstva za obrambo.

Več o sami Javni dražbi preberite v razpisni dokumentaciji.

 

Razpisne datoteke