Obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nasipom in Trnovskim pristanom

Zaključen: 3. 9. 2015 , odpiranje prijav: 3. 9. 2015

Datum objave: 13. 8. 2015
Rok za prijavo: 3. 9. 2015 do 3.9.2015 do 9.00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje
Odpiranje prijav: 3. 9. 2015 ob 11.00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje

Številka objave na Portalu javnih naročil:

JN5533/2015.

Razpisne datoteke