Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo

Zaključen: 14. 5. 2014 , odpiranje prijav: 16. 5. 2014

Datum objave: 5. 5. 2014
Rok za prijavo: 14. 5. 2014
Odpiranje prijav: 16. 5. 2014

Mestna občina Ljubljana skladno z določili 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji in 17. člena Odloka o oglaševanju objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

Vloge morajo biti poslane najkasneje do srede, 14. maja 2014, do 9. ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1000 Ljubljana, Trg MDB 7, z oznako » Plakatna mesta za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih «.

Razpisne datoteke