Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve župana ter članov Mestnega sveta

Zaključen: 23. 8. 2010 , odpiranje prijav: 2. 9. 2010

Datum objave: 6. 8. 2010
Rok za prijavo: 23. 8. 2010
Odpiranje prijav: 2. 9. 2010

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, skladno z določili 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Odloka o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04, 66/07) objavlja "Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve župana ter članov Mestnega sveta".

Razpisne datoteke