Poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganih imen in sprememb potekov ulic in imen mostov v naselju Ljubljana

Zaključen: 3. 12. 2012

Datum objave: 16. 11. 2012
Rok za prijavo: 3. 12. 2012

Predhodno posvetovanje se začne 16. novembra 2012 in se zaključi 3. decembra 2012.

Na podlagi 16. člena ter tretjega odstavka 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) Župan Mestne občine Ljubljana objavlja

Poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganih imen in sprememb potekov ulic in imen mostov v naselju Ljubljana(v posameznih delih Četrtne skupnosti Bežigrad, Četrtne skupnosti Center, Četrtne skupnosti Golovec, Četrtne skupnosti Jarše, Četrtne skupnosti Moste, Četrtne skupnosti Posavje, Četrtne skupnosti Rudnik, Četrtne skupnosti Rožnik, Četrtne skupnosti Šiška in Četrtne skupnosti Trnovo).

Predhodno posvetovanje se začne 16. novembra 2012 z objavo predlogov imen in sprememb potekov ulic v naselju Ljubljana na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ in se zaključi 3. decembra 2012.

Predlogi imen in spremembe potekov ulic in imen mostov v naselju Ljubljana bodo javno razgrnjeni
tudi na krajevno običajen način, od 16. novembra do 3. decembra 2012,

- v času uradnih ur mestne uprave v prostorih:
Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1, Ljubljana, Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana, Četrtne skupnosti Golovec, Litijska cesta 38, Ljubljana, Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova ulica 32, Ljubljana, Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana, Četrtne skupnosti Posavje, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana, Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana, Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana, Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, Ljubljana, Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1b, Ljubljana,
in
- od ponedeljka do sobote od 10.00 do 18.00 ure v osrednjem atriju Mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.

Polnoletne osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, so s tem pozivom vabljene k predhodnemu posvetovanju z namenom, da lahko vložijo svoja mnenja, predloge in pripombe o ustreznosti predlaganih imen ulic in spremembah potekov ulic. Mnenja, predloge in pripombe k razgrnjenim predlogom se lahko vpišejo v knjigo pripomb v času uradnih ur v prostorih kjer so razgrnjeni ali pa se jih pošlje s priporočeno pošto na naslov Mestni svet Mestne občine Ljubljana, Komisija za poimenovanje naselij in ulic, p.p. št. 25, 1001 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si  najkasneje do 3. decembra 2012.

Ta poziv s predlogi predlaganih imen in sprememb se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, na oglasnih deskah četrtnih skupnosti in časopisu.


Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
 

Gradivo za predhodno posvetovanje:

  1. Pregledna karta Mestne občine Ljubljana s predstavitvijo ulic in mostov glede na lego v četrtnih skupnostih, ki so predmet predhodnega posvetovanja in razgrnitve predlogov imen
  2. Seznam predlogov imen in potekov ulic, ki so v I. sklopu (3. točka kazala) in II. sklopu (5. točka kazala) z grafičnimi prilogami
  3. Osnutek Odloka o določitvi imen ulic, mostov, brvi in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana z obrazložitvijo predlogov imen ulic in mostov (I. sklop)
  4. Kratka predstavitev mostov in brvi, ki povezujejo bregove Ljubljanice Grubarjevega kanala in Ljubljanice skozi središče Ljubljane
  5. Osnutek Odloka o določitvi imen ulic, ukinitvi imena ulice in spremembah potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana z obrazložitvijo predlogov imen ulic (II. sklop)

Razpisne datoteke