Poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganih sprememb potekov ulic in predlaganih imen ulic in poti na območju MOL

Zaključen: 27. 12. 2019

Datum objave: 11. 12. 2019
Rok za sprejem mnenja, predlogov in pripomb k razgrnjenim predlogom: 27. 12. 2019

v posameznih delih Četrtne skupnosti Polje in Četrtne skupnosti Moste

Predhodno posvetovanje se začne 11. decembra 2019 z objavo predlaganih sprememb na spletni strani https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/ Mestne občine Ljubljana in se zaključi 27. decembra 2019.

Predlogi sprememb potekov ulic in predlaganih imen ulic in poti v Mestni občini Ljubljana bodo javno razgrnjeni tudi na krajevno običajen način od 11. decembra do 27. decembra 2019:

v času uradnih ur mestne uprave v prostorih:

  • Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana,
  • Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanice 36a, Ljubljana

Polnoletne osebe, ki imajo na območju na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, so s tem pozivom vabljene k predhodnemu posvetovanju z namenom, da lahko vložijo svoja mnenja, predloge in pripombe o ustreznosti predlaganih sprememb potekov ulic in predlaganih imen ulic in poti.
Svoja mnenja, predloge in pripombe k razgrnjenim predlogom lahko vpišejo v knjigo pripomb v času uradnih ur v prostorih, kjer so razgrnjeni, ali pa jih pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Mestni svet Mestne občine Ljubljana, Komisijo za poimenovanje naselij in ulic, p.p. št. 25, 1001 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@ljubljana.si; najkasneje do 27. decembra 2019.

 

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Razpisne datoteke