Sanacija fasadnega ovoja večstanovanjskih stavb na naslovih Polje 372 in Polje 373, Ljubljana

Zaključen: 19. 7. 2016 , odpiranje prijav: 19. 7. 2016

Datum objave: 23. 6. 2016
Rok za prijavo: 19. 7. 2016 do 9.30 ure na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 19. 7. 2016 ob 10. uri v sejni sobi JSS MOL, Zarnikova 3/III, Lj.

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvedbo sanacije fasadnega ovoja večstanovanjskih stavb na naslovih Polje 372 in Polje 371 v Ljubljani, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Številka objave na Portalu JN: JN002964/2016-W01

Rok za vprašanja: 13.7.2016 do 10.00 ure.

Datum objave: 11.7.2016
JSS MOL obvešča ponudnike, da pri pripravi ponudbe upoštevajo izključno spodaj objavljene popise del:

Številka objave na Portalu JN:

JN002964/2016-KO1

Popravek (EU-14-SL)

Razpisne datoteke