Sanacija fasadnega ovoja večstanovanjskih stavb na naslovih Polje 374, 375 in 376 Ljubljana

Zaključen: 4. 5. 2017 , odpiranje prijav: 4. 5. 2017

Datum objave: 12. 4. 2017
Rok za prijavo: 4. 5. 2017 do 10.00 ure na naslov JSS MOL
Odpiranje prijav: 4. 5. 2017 ob 10.30 uri v sejni sobi JSS MOL (3. Nadstropje)

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvedbo sanacije fasadnega ovoja večstanovanjskih stavb na naslovih Polje 374, 375 in Polje 376 v Ljubljani, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vabi  vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

 

Objave na Portalu javnih naročil: JN003136/2017-W01. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na: http://www.jssmol.si.

Rok za vprašanja: 26.4.2017 do 11.00 ure.

 

24.5.2017 - JSS MOL obvešča ponudnike, da je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o spremembi popisov del, katere morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.

Objava popravka na Portalu javnih naročil: JN003136/2017-KO1 Popravek (EU 14-SL).

Razpisne datoteke