Sanacija prostorov v tretjem nadstropju upravne zgradbe Resljeva 18

Zaključen: 28. 8. 2015 , odpiranje prijav: 28. 8. 2015

Datum objave: 14. 8. 2015
Rok za prijavo: 28. 8. 2015
Odpiranje prijav: 28. 8. 2015

Vabimo vas, da nam predložite ponudbo za izvedbo javnega naročila.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v razpisni dokumentaciji.

Dodatna vprašanja: 21. avgust 2015, do 12. ure.

Razpisne datoteke