Sanacija strehe na Bobrovi 5, Ljubljana

Zaključen: 7. 6. 2018 , odpiranje prijav: 7. 6. 2018

Datum objave: 25. 5. 2018
Rok za prijavo: 7. 6. 2018 predložitev E-ponudb do 10:00 ure
Odpiranje prijav: 7. 6. 2018 E-odpiranje ob 10:30 uri

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvedbo sanacije strehe večstanovanjske stavbe na naslovu Bobrova ulica 5, Ljubljana, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 31.5.2018 do 12:00 ure.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN003361/2018-W01.

Razpisne datoteke