Sanacija zunanjih pohodnih površin v stanovanjski soseski Polje III, Ljubljana

Zaključen: 22. 5. 2018 , odpiranje prijav: 22. 5. 2018

Datum objave: 10. 5. 2018
Rok za prijavo: 22. 5. 2018 do 9:00 ure v informacijski sistem e-JN
Odpiranje prijav: 22. 5. 2018 9:30 uri na spletnnem naslovu: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=579

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvedbo sanacije zunanjih pohodnih površin v stanovanjski soseski Polje III, Ljubljana, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN002965/2018-W01.

Razpisne datoteke