Svetovalni inženiring, gradbeni nadzor pri izvedbi GOI del za izgradnjo stanovanjsko poslovnega kompleksa Polje IV

Zaključen: 14. 6. 2017 , odpiranje prijav: 14. 6. 2017

Datum objave: 1. 6. 2017
Rok za prijavo: 14. 6. 2017 do 9.00 ure na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 14. 6. 2017 ob 9.30 uri v sejni sobi (3. nad) JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvajanje svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora pri izvedbi gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjsko poslovnega kompleksa Polje IV (EUP-PO-88) v Ljubljani, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 9. 6. 2017 do 10. ure

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN005549/2017-W01.

Razpisne datoteke