Vabilo k oddaji ponudbe JSS MOL za izročitev stanovanj JSS MOL z namenom, da jih JSS MOL odda v najem

Zaključen: 10. 12. 2013 , odpiranje prijav: 11. 12. 2013

Datum objave: 19. 11. 2013
Rok za prijavo: 10. 12. 2013 do 12:00 ure.
Odpiranje prijav: 11. 12. 2013 ob 10:00 uri, JSS MOL, Zarnikova 4, Ljubljana, 3 nadstropje.

K oddaji ponudbe vabljeni lastniki stanovanj, ki imajo v lasti večje število po strukturi primernih stanovanj (najmanj 10) v največ treh stavbah na območju MOL, v katerih je bil izbran upravnik. Stanovanja marajo biti do sedaj še ne vseljena, prosta stvari in oseb ter vseh bremen, vpisana v kataster stavb in zemljiškoknjižno urejena.

Razpisne datoteke