četrtek, 10. 9. 2020

10. september – dan za ozaveščanje o preprečevanju samomorov

10. septembra obeležujemo svetovni dan preprečevanja samomorov, ki je priložnost za informiranje širše javnosti o tem, da je samomor oblika prezgodnje umrljivosti, ki se jo da preprečiti.

Svetovni dan samomorov sta Mednarodna zveza za preprečevanje samomora in Svetovna zdravstvena organizacija razglasila leta 2003, geslo letošnje obeležitve pa je »skupaj«. 

Svetovni dan preprečevanja samomora je vsako leto priložnost za ozaveščanje o problemu samomora, zmanjšanje z njim povezane stigme, predvsem pa za informiranje širše javnosti o tem, da je samomor oblika prezgodnje umrljivosti, ki se jo da preprečiti.

Pomen preventivne dejavnosti

Preprečevanje samomorov je naloga celotne družbe, ki se je moramo zavedati vse dni v letu. V Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomena preventivnega delovanja ter pomembnosti obstoja in razvoja programov, ki osebam v stiski nudijo pomoč v njihovem lokalnem okolju. Na Mestni občini Ljubljana že vrsto let sofinanciramo izvajanje programov nevladnih organizacij, s pomočjo katerih je mogoče zgodnje odkrivanje težav in stisk ter z ustreznimi (pravočasnimi) ukrepi preprečevanje njihovega poglabljanja. Potrebno je poudariti, da so v Ljubljani in tudi drugje po državi, poleg javnega zdravstvenega sistema, predvsem nevladne organizacije tiste, ki predstavljajo najmočnejši steber pri nudenju neposredne podpore in pomoči osebam, ki tovrstno pomoč potrebujejo, pomembno vlogo pa imajo tudi pri razvoju podpornih programov.

Kje najdem pomoč

Kontaktni podatki organizacij s programi, ki jih sofinancira Mestna občina Ljubljana:

Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Center za psihološko svetovanje Posvet izvaja program Svetovanje posameznikom, parom in družinam v stiski
Mestni trg 8, 1000 Ljubljana
T: 01/ 251 2950, 031 704 707
E: info@posvet.org

Društvo ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju
Zaloška 40, 1000 Ljubljana
T: 01/ 544 4760
E: svetovalnica@altra.si

Ozara Slovenija - Nacionalno združenje za kakovost življenja
Cigaletova 5, 1000 Ljubljana
T: 01/ 620 0423
E: info@ozara.org

Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje
Belokranjska 2, 1000 Ljubljana
T: 01/ 230 7830
E: info@sent.si

Centri za duševno zdravje v enotah ZD Ljubljana

Center za duševno zdravje Moste – Polje
T: 01 584 4244
E: narocanje.cdz.mos@zd-lj.si

Center za duševno zdravje Bežigrad (PE Črnuče)
T: 01 300 3334
E: narocanje.cdz.bez@zd-lj.si

Center za duševno zdravje Center
T: 01 427 3826
E: narocanje.cdz.cen@zd-lj.si

Center za duševno zdravje Šiška
T: 01 581 5220
E: narocanje.irena.logonder@zd-lj.si

Center za duševno zdravje Vič
T: 01 200 4596
E: narocanje.cdz.vic@zd-lj.si


Klic v duševni stiski
T: 01 520 99 00
Pokličete lahko vsako noč med 19.00 in 7.00 zjutraj

Nujna psihiatrična pomoč
Univerzitetni klinični center Ljubljana – Poliklinika
Njegoševa ulica 4, 1000 Ljubljana

Center za mentalno zdravje
Grablovičeva 44a
Čez dan je nujna psihiatrična pomoč na voljo na Polikliniki (T: 01 434 45 17), ponoči in čez vikend pa na Centru za mentalno zdravje na Grablovičevi 44a (T: 01 587 49 00).

 

Preberite tudi: