petek, 10. 5. 2024

12. maj, mednarodni dan medicinskih sester

Vsem medicinskim sestram ob njihovem mednarodnem dnevu, ki ga praznujemo 12. maja, iskreno čestitamo. Hvaležni smo jim za njihovo skrb za obolele in najbolj ranljive v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in domovih za starejše ter za ozaveščaje prebivalstva.

Prva medicinska sestra Florence Nightingale

12. maja se je pred dvesto leti rodila prva medicinska sestra na svetu, britanska humanistka in začetnica moderne zdravstvene nege Florence Nightingale. V času Krimske vojne je delala v vojaški bolnišnici v Istanbulu kot prostovoljka. Vojaki so jo imenovali Dama s svetilko, saj je v skrbi za ranjence s svojo majhno oljenko ponoči tiho hodila med njimi in preverjala njihovo zdravstveno stanje. 

Medicinske sestre v Sloveniji 

V Sloveniji so se po prvi svetovni vojni začeli ustanavljati zdravstveni domovi – z namenom izboljšanja zdravstvenega stanja in dviga ravni ozaveščenosti prebivalstva. Umrljivost dojenčkov je bila namreč velika, razširjena je bila tuberkuloza, med ljudmi so se širile nalezljive bolezni davica, tifus, škrlatinka in griža. Velik del prebivalstva je bil neveden glede pomena higiene in vpliva na zdravje. Na terenu so delovale zaščitne sestre, ki so s svojimi obiski po domovih poučevale o pravilni negi otrok in dajale navodila o higieni.

Vse to medicinske sestre počnejo še danes: ozaveščajo prebivalstvo, skrbijo za velik del zdravstvene oskrbe obolelih in najbolj ranljivih v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in domovih za starejše.

Zato smo jim tudi pri Mestni občini Ljubljana hvaležni in jim iskreno čestitamo ob njihovem mednarodnem dnevu.

Obeležili smo tudi mednarodni dan babic

5. maja smo obeleževali tudi mednarodni dan babic, ki je potekal pod sloganom Babice podpirajo zdravo okolje za zdravo življenje. Babice imajo pomembno vlogo v življenju številnih žensk, kot izvajalke in zagovornice reproduktivnega zdravja so ključne pri oblikovanju zdravstvenega sistema, obenem pa pomembno skrbijo za opolnomočenje in ozaveščanje žensk, da lahko sprejemajo odločitve v svojo korist in korist njim pomembnih ljudi. Vpis babištva na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva je zato izjemnega pomena, saj je babištvo s tem dobilo še formalno priznanje, ki si ga zasluži. 

Iskreno čestitamo tudi babicam in se jim zahvaljujemo za njihovo pomembno delo.

Preberite tudi: