četrtek, 15. 10. 2009

1788 odločb za znižano plačilo programa vrtca

Z Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občine Ljubljana sporočajo, da bodo v petek, 16. oktobra 2009, v odpremo na pošto poslali 1788 odločb za znižano plačilo programa vrtca.

Na oddelku še rešujejo 401 vlogo za znižano plačilo programa vrtca. S strani drugih državnih organov za rešitev teh vlog še niso prejeli vseh podatkov, zlasti s strani Davčnega urada RS. Večinoma bodo odločbe staršem poslane do konca meseca oktobra, po zaključenem ugotovitvenem postopku.

Več informacij o vrtcih je dostopnih na naši spletni strani
http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/druzine-otroci-mladi/vrtci/.