ponedeljek, 21. 6. 2021

20. junij, svetovni dan beguncev

20. junij je dan, ko naj bi se spomnili vseh, ki so bili prisiljeni zapusti svoje domove, ker jim v državah, od koder prihajajo, grozi preganjanje. Zaradi konfliktov, vojn, diskriminacije, ekonomskih razlogov, podnebnih sprememb je vsakodnevno na tisoče ljudi prisiljenih v beg od doma.

V Sloveniji je urejanje področja migracij sicer v pristojnosti države, vendar se s problematiko ukvarjamo tudi na Mestni občini Ljubljana. Naš odnos do imigrantov in imigrantk je naravnan k integraciji, pri čemer jih ne ločujemo na tiste z mednarodno zaščito in ostale. Na območju Ljubljane ob finančni podpori Mestne občine Ljubljana v okviru delovanja nevladnih organizacij in javnih zavodov MOL izvajamo različne aktivnosti, dejavnosti in programe s področij socialnega varstva, kulture, vzgoje in izobraževanja ter mladih, na podlagi zakona pa sofinanciramo tudi dejavnosti Rdečega križa.
Nekateri programi se neposredno tičejo imigrantk in imigrantov, kot uporabniki/-ce pa se imigrantke in imigranti redno vključujejo tudi v mnoge druge programe, ki jim nudijo različne oblike podpore. Zavedamo se, da je vključevanje najbolj učinkovito takrat, ko so programi skupnostno usmerjeni, ko imigrantke in imigrante sprejmejo sosedje in soseska, v kateri živijo in kjer lahko ustvarijo novo socialno mrežo.

Otroci imigranti so v Ljubljani vključeni tudi v redne osnovne šole. Največ izkušenj s šolanjem učencev imigrantov ima osnovna šola Livada, ki že od svoje ustanovitve vključuje otroke imigrante. V to šolo je vpisanih skoraj 90 % učencev, katerim slovenščina ni materni jezik. Že več let vpisujejo tudi otroke iz Azilnega doma.

foto OŠ Livada
OŠ Livada 

Aktivnosti za mlade imigrantke in imigrante potekajo tudi v četrtnih mladinskih centrih Javnega zavoda Mladi zmaji. Aktivnosti in projekte, kamor se vključujejo imigrantke in imigranti kot npr. Interkulturni center, Slovenščina za starše idr., izvaja tudi Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana.

Izvajamo tudi projekt ICORN (The International Cities of Refuge Network – Mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje), v sklopu katerega smo se zavezali, da bomo preganjanim pisateljem, ki so prisiljeni zaradi svojega dela zapustiti domovino in so izbrani v sodelovanju z upravnim središčem mreže in Slovenskim centrom PEN, za obdobje dveh let zagotovili pogoje za bivanje.

Preberite tudi: