petek, 24. 5. 2019

24. maj - evropski dan parkov

Danes obeležujemo evropski dan parkov, s katerim želimo izpostaviti zavarovana območja po vsej Evropi in približati naravo ljudem ter opozoriti na pomen ohranjanja in trajnostnega upravljanja teh območij.

Prizadevanja za varovanje tistih območij, kjer so strnjena največja bogastva in lepote narave, imajo pri nas že dolgo zgodovino. Od prvih pobud iz začetka 20. stoletja se je ideja in potreba za njihovo ohranjanje razvijala vse do zadnjih desetletij, ko je postala ena od poti oblikovanja trajnostnega razvoja družbe.

Zaradi velike biotske pestrosti in geografskega položaja so slovenski parki oziroma zavarovana območja že zdaj turistično izjemno zanimiva, nedvomno pa bodo v prihodnje postala pravi magnet.

Osrednji krajinski park v Ljubljani

Gnezdilnice Ticistan D2.Wedam 04
Krajinski park je dom številnih živalskih in rastlinskih vrst.

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je zelena oaza sredi Ljubljane, za katero redno in vestno skrbimo. Ustanovljen je bil že leta 1984 z Odlokom o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost. Leta 2015 smo omenjeni odlok v celoti prenovili, s tem pa zagotovili varovanje ekosistemov, naravnih vrednot in značilnosti krajine, preprečevanje posegov in dejavnosti, ki bi lahko trajno ogrozili biotsko raznovrstnost zavarovanega območja, usmerjeno obiskovanje ter upravljanje območja. Leta 2016 je upravljanje krajinskega parka prevzelo javno podjetje Snaga (danes Vodovod Kanalizacija Snaga).

Preberite tudi: