petek, 6. 3. 2020

8.marec, mednarodni dan žensk

8. marec nas vsako leto opomni na to, da je položaj žensk še vedno neenak položaju moških v družbi, čeprav se je v zadnjih časih precej izboljšal.

Še pred samo stotimi leti se namreč ženske niso smele izobraževati na višjih ravneh šolanja, mnogi poklici so bili zanje prepovedani, ni jim bilo dovoljeno upravljati s premoženjem, niso smele voliti itd. Da imamo ženske danes bistveno večje možnosti za udejstvovanje na vseh ravneh družbe, se je potrebno zahvaliti prizadevanjem močnih, pogumnih in vztrajnih žensk, ki so tlakovale pot k pravičnejši družbi. Presegle so ovire v podobi spolnih stereotipov in tradicionalnih spolnih vlog, ki se (nezavedno) prenašajo iz generacije v generacijo.
S svojimi dejanji so opozarjale in hkrati dokazovale, da bi morali imeti vsi ne glede na spol enake možnosti in priložnosti za uresničevanje svojih potencialov in pravic na vseh področjih življenja - političnem, ekonomskem, socialnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem in zasebnem. Njihovo delo lahko nadaljujemo tako, da se ne zadovoljimo z zakonsko zagotovljeno enakostjo spolov, ampak enakost spolov v partnerstvu žensk in moških uresničujemo in udejanjamo vsakodnevno.

Literatura, kaj mi poveš?

V Mestni občini Ljubljana bomo mednarodni dan žensk obeležili z razstavo Literatura, kaj mi poveš?, eno izmed aktivnosti Akcijskega načrta Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana 2019-2022. Razstava bo v Mestni hiši na ogled od 9. do 29. marca 2020.
V sodelovanju s učenci_kami osnovnih šol smo do sedaj s pomočjo pisnih, likovnih in avdiovizualnih izdelkov že raziskovali, ali nekatere poklice res lahko opravljajo samo ženske oziroma samo moški, ali je delitev dela v domačem gospodinjstvu enakopravno razdeljena. Preteklo leto smo vzpostavili medgeneracijski dialog, saj smo na temo enakosti povezali razmišljanja predšolskih otrok, osnovnošolk_cev in upokojenk_cev. Letošnja tema razmišljanja in ustvarjanja pa so literarni liki, ki so prav tako lahko zelo stereotipno oblikovani. Že v zgodnjem otroštvu poslušamo pravljice, kjer pogumni princi rešijo lepo princeso. Tudi kasneje nam v roke pridejo knjige, ki opisujejo ženske kot pridne gospodinje, kot idealne mame in »vzorne žene«, moške pa kot uspešne direktorje, športnike. Pod strokovnim vodstvom Nike Kovač, Tadeje Pungerčar in Nevenke Aleksovski so tako otroci razmišljali in ustvarjali književne like, ki se ne ozirajo na spolne stereotipe in pričakovanje okolice. Oblikovali so jih take kot si želijo, da bi lahko bili sami.

V našem življenju so stereotipi (takšni in drugačni) še vedno prisotni, a jih lahko, če oz. ko se tega zavedamo, tudi presežemo. Na ta način bo vsak od nas dodal svoj kamenček k bolj odprti, raznoliki in vključujoči družbi.

Preberite tudi: