Aktualno

 • Županja Danica Simšič obiskala Inštitut RS za rehabilitacijo

  Županja MOL Danica Simšič je v petek, 9.januarja 2004 obiskala Inštitutu RS za rehabilitacijo na Linhartovi 51 v Ljubljani. Tam je obiskala poškodovance, ki se zdravijo na otroškem oddelku in na Oddelku za poškodbe glave.

 • Županja Danica Simšič podelila pisne zahvale udeleženkam 1. kongresa žensk

  Županja MOL Danica Simšič je 7.januarja 2004 na slovesnosti v Domu invalidov v Ljubljani podelila pisne zahvale delegatkam iz Ljubljane, ki so sodelovale na 1. kongresu Slovenske protifašistične ženske zveze, ki je leta 1943 potekal v Dobrniču.

 • Županja Danica Simšič sprejela nominiranke za naslov Slovenka leta 2003

  Županja MOL Danica Simšič je v nedeljo, 11.januarja 2004, v Mestni hiši sprejela nominiranke za naslov "Slovenka leta 2003".

 • Sanacija grajskega pobočja

  6. aprila lani je prišlo do zdrsa skal z grajskega pobočja. Zdrsele so manjše skale s parcelne št. 22/3, ki je v devet desetinski lasti MOL-a. Po takojšnjem ogledu območja s strani strokovnih služb MOL in strokovnjakinje za geomehaniko je županja Danica Simšič sprejela nujne sanacijske ukrepe, katerih cilj je bil preprečiti nadaljnje zdrse kamenja na hiše na Mestnem trgu (7,8 in delno 9). Nujni zaščitni ukrepi so zajeli naslednje parcele 22/2, 22/3 in 47/10. Na prvih dveh je bila, poleg odstranitve nevarnih skal, postavljena nova dodatna zaščitna mreža, na parceli št. 47/10 pa so bile odstranjene krušljive skale. Nujni zaščitni ukrepi so pomenili: postavitev zaščitne ograje pod pobočjem, odstranitev nestabilnega kamenja, čiščenje pobočja, postavitev zaščitnih mrež, postavitev zaščitne ograje nad mrežo in odvoz materiala (vej, zemlje, skal/kamenja).

 • Sprevod Dedka Mraza

  Županja MOL Danica Simšič je v torek, 30.decembra 2003, pred Mestno hišo nagovorila otroke ob sprevodu Dedka Mraza.

 • Žalna seja v spomin na preminulega podžupana Stanka Brezovarja

  Županja Danica Simšič je v spomin na umrlega podžupana v ponedeljek, 5.januarja 2004 sklicala žalno sejo Mestnega sveta MOL

 • Županjino voščilo ob novem letu

  Županja MOL Danica Simšič je na odru pred Mestno hišo s silvestrskim nagovorom voščila navzočim. Silvestrskemu nagovoru je sledilo odštevanje do prihoda novega leta in ognjemet.