torek, 31. 3. 2020

Brezdomcem smo začasno zagotovili dodatne prostore

V času epidemije koronavirusa skrbimo tudi za najranljivejše skupine, kamor sodijo brezdomci. Začasno smo jim omogočili uporabo stavbe na Rimski cesti 3.

Brezdomcem sta na voljo zavetišči na Poljanski cesti, ki ga upravlja CSD Ljubljana, in zavetišče za brezdomne uživalce prepovedanih drog, ki ga upravlja Društvo Šent. Poleg tega Javni stanovanjski sklad MOL oddaja stanovanjske enote tudi nevladnim organizacijam, ki zagotavljajo javni interes na stanovanjskem področju in v njih izvajajo programe nastanitve. Društvo prostovoljcev Vincencijeva zveza dobrote ima tako v najemu eno stanovanjsko enoto, postopek oddaje druge enote je v teku, Društvo Kralji ulice pa ima v najemu devet stanovanjskih enot.
Kljub temu se zavedamo, da prostorov, kjer bi brezdomci lahko bivali in spali, primanjkuje.

Da bi tudi v teh časih imeli zavetje in streho nad glavo, smo jim začasno omogočili uporabo stavbe na Rimski cesti 3. Prostor velikosti 345 m2 smo brezplačno predali v upravljanje Društvu Kralji ulice. Namestili smo 20 zložljivih postelj z odejami in rjuhami, zagotovili brezplačno vodo, elektriko in ogrevanje. Kralji ulice pa so dolžni poskrbeti za red, razkuževanje in čistočo.

Izkažimo solidarnost, sočutnost in strpnost do tistih, ki so pomoči potrebni!

Preberite tudi: