ponedeljek, 15. 6. 2020

Centralni čakalni seznam ljubljanskih vrtcev

Objavljamo Centralni čakalni seznam za ljubljanske javne vrtce za šolsko leto 2020/21 na dan 11. junij 2020. V vrtce smo sprejeli 2.690 otrok, od tega 2.263 za I. in 427 otrok za II. starostno obdobje.

Ljubljanski vrtci so prejeli 3.149 vlog za vpis otrok v šolsko leto 2020/21, od tega 2.694 vlog za I. starostno obdobje in 455 vlog za II. starostno obdobje.
Za 26 otrok so starši že podali odpoved vloge, od tega 14 odpovedi vlog za I. in 12 odpovedi za II. starostno obdobje. Za primerjavo – za vpis v šolskem letu 2019/20 (na dan 17. 5. 2019) so vrtci sprejeli 3.304 vlog, od tega 2.830 vlog za I. starostno obdobje in 474 vlog za II. starostno obdobje.

Vsako leto manj otrok na čakalnem seznamu

Na centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2020/21 je 433 otrok, od tega 417 otrok za I. in 16 otrok za II. starostno obdobje. Za primerjavo z lanskim letom: na prvem centralnem čakalnem seznamu (17. maja 2019) za vpis za šolsko leto 2019/20 je bilo 567 otrok, od tega 540 otrok za I. starostno obdobje in 27 otrok za II. starostno obdobje.
Od trenutnih 417 čakajočih otrok za I. starostno obdobje je 38 otrok, kjer imata oba starša z otrokom stalno prebivališče v MOL, s stalnostjo bivanja od 1. 1. 2019 (nad 131 točk). Od 38 otrok samo 1 otrok izpolnjuje starostni pogoj za vstop v vrtec s 1. 9. 2020 in imajo izbiro kamorkoli. 16 čakajočih otrok je za II. starostno obdobje, kar pomeni, da bodo vsi otroci II. starostnega obdobja sprejeti v vrtce, razen tisti otroci, katerih starši čakajo točno določeni vrtec oz. enoto. Glede na izkušnje preteklih let pa pričakujemo tudi 50 - 70 odpovedi zaradi različnih osebnih razlogov staršev.

Vrtci prosta mesta objavljajo celo šolsko leto

Vrtci so posredovali povabila staršem sprejetih otrok k podpisu pogodbe. Z današnjim dnem je vzpostavljen centralni čakalni seznam, kjer se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, kot ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu v skladu z Odlokom o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 76/10 in 8/18).
V primeru prostih mest bodo vrtci k podpisu pogodbe pozvali starše otrok po vrstnem redu po centralnem čakalnem seznamu, glede na število točk, letnik rojstva in izbiro vrtca, ki so ga starši navedli v vlogi. Proces vključevanja otrok v vrtec bo trajal ves čas šolskega leta 2020/21, saj vrtci objavljajo prosta mesta, ki nastanejo zaradi zavrnitev podpisa pogodb in morebitnega preoblikovanja oddelkov skozi celo šolsko leto.

Vrtec za vse ljubljanske otroke

Ugotavljamo, da v Ljubljani že sedmo leto zagotavljamo prostor v vrtcu otrokom staršev s stalnim prebivališčem in stalnostjo bivanja v MOL, s starostnim pogojem ter izbiro kamorkoli v javni vrtec. Ocenjujemo, da bodo vsi otroci iz MOL s stalnim prebivališčem vsaj enega od staršev v MOL, ne glede na stalnost, in z izpolnjenim starostnim pogojem s 1. 9. 2020, v šolskem letu 2020/21 dobili javni vrtec, razen če želijo točno določen vrtec oziroma enoto vrtca.

 

Preberite tudi: