sreda, 24. 9. 2014

Certifikat »LGBT prijazno«

Mestna uprava MOL in Zdravstveni dom Ljubljana sta prva prejemnika certifikata Mestne občine Ljubljana »LGBT prijazno«.

Mestna občina Ljubljana se s svojimi aktivnostmi posveča različnim ranljivim skupinam, med njimi tudi lezbični, gejevski, biseksualni in transspolni (LGBT) skupnosti. Na osnovi različnih raziskav in splošne družbene klime smo ugotovili, da je potrebno ljudi osveščati o tej, preveč na rob odrinjeni temi. LGBT osebe se namreč soočajo z zadregami, problemi in diskriminacijo, ki je heteroseksualne osebe včasih niti ne opazijo, saj izhajajo iz svojega stališča in jim je tak pogled samoumeven (npr. pogovor o partnerju oziroma partnerici, pogovor o otrocih). Zato smo se odločili, da v Mestni občini Ljubljana s pomočjo nevladnih organizacij vzpostavimo certifikat "LGBT prijazno", ki bo znotraj delovnega okolja in navzven do strank ustvaril klimo, pozitivno za vse.

Certifikat, ki ga podeljuje MOL, lahko zainteresirana organizacija (s statusom zasebne ali javne pravne osebe) pridobi na podlagi prijave in po izpolnitvi dveh kriterijev:

- izobraževanje vodstvenega kadra
- prenos znanj na svoje sodelavce in sodelavke

Mestna občina Ljubljana bo na podlagi izpolnjenih kriterijev organizaciji podelila certifikat »LGBT prijazno« v obliki listine ter nalepke in plakate »LGBT prijazno« za namestitev na vidno mesto ob vhodu v organizacijo. Po prejemu certifikata bo vodstvo organizacije skrbelo, da se bo ideja o enakem pristopu do vseh in zagotavljanju temeljnih človekovih pravic upoštevalo med zaposlenimi in navzven do strank.

Prvi dve organizaciji, ki sta v torek, 23. septembra 2014, prejeli omenjeni certifikat, sta Mestna uprava MOL in Zdravstveni dom Ljubljana, ki se s certifikatom "LGBT prijazno" zavezujeta, da bosta zagotavljala:

- boljše razumevanje temeljnih človekovih pravic LGBT oseb
- vključujoče okolje za LGBT sodelavce in sodelavke
- dvig osveščenosti zaposlenih pri zagotavljanju ponudbe in storitev za LGBT uporabnice in uporabnike
- povečanje občutljivosti za zaznavanje kršitev pravic LGBT oseb v delovnem in uporabniškem okolju

Več o certifikatu "LGBT prijazno" si lahko preberete na spletnem mestu MOL na naslednji povezavi, kjer dobite tudi prijavo za pridobitev certifikata.

Oddelek za zdravje in socialno varstvo MOL