petek, 19. 3. 2021

Človek, čuvaj svoj mestni gozd in ne puščaj sledi

V okviru akcije Za lepšo Ljubljano in ob 21. marcu, mednarodnemu dnevu gozdov, začenjamo tudi letošnje aktivnosti družbeno odgovorne kampanje Človek, čuvaj svoje mesto. V ospredje postavljamo odnos do mestnih gozdov ter ozaveščanje o ustreznem ravnanju in vedenju v njih.

Osnovno vodilo ob obisku mestnega gozda je: Ne puščajmo sledi. To pomeni, da ne poškodujemo rastja, ne vznemirjamo gozdnih živali, ne kurimo ognja, ne ranimo gozdnih tal, odpadke pa odnesemo s seboj.

Aktivnosti kampanje Človek, čuvaj svoje mesto sovpadajo tudi z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi sporočili Upoštevajmo gozdni bonton in Mestni gozd nas bogati, ki smo jih pripravili v okviru projekta URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih.

Obiskovalce, uporabnike in lastnike gozda prosimo, da se z odgovornim in spoštljivim ravnanjem skupaj potrudimo, da bo naš skupni mestni gozd ohranil svojo vitalnost in še dolgo izboljševal kakovost življenja v mestu.

 

Preberite tudi: