sreda, 10. 3. 2021

Daljši delovni čas Zbirnega centra Barje

Zaradi daljših čakalnih vrst za vstop v Zbirni center Barje smo podaljšali delovni čas. Od 10. marca 2021 je center odprt od 6. do 20. ure. Uredili smo tudi dodaten prostor za oddajanje odpadkov, ki je odprt do 18. ure.

V dneh, ko se prebuja narava, se prebudi tudi želja po urejanju naših domov, okolice in vrtov. Toda kam z materialom, ki pri tem nastane?

Odpadki ne sodijo v naravo 

Zmotno je prepričanje, da so na primer veje, ostanki po obrezovanju žive meje in drugi organski ostanki naravni, zato jih lahko odložimo kar v naravi. Vsak odpad v naravi lahko povzroči motnje v naravnih procesih, deluje odbijajoče in predstavlja nevarnost za ljudi in druga živa bitja, zato odpadki sodijo le v zbirne centre.

Podaljšan delovni čas in dodaten prostor na Barju 

Delovni čas zbirnega centra Barje smo podaljšali, center je odslej odprt od ponedeljka do sobote od 6. do 20. ure
Na poti od krožišča do zbirnega centra Barje je za zeleni odrez in gradbene odpadke vzpostavljen dodaten prostor, ki ima drugačen delovni čas od zbirnega centra. Odprt je od ponedeljka do sobote med 6. in 18. uro.

Uporabniki, ki boste pripeljali omenjene odpadkov, v zbirni center ne boste vstopili, pač pa se boste zapeljali samo do posebnega prostora. Prosimo vas, da upoštevate poseben prometni režim.

foto
Pot do dodatnega prostora, kjer zbiramo zeleni odrez in gradbene odpadke, je označena s puščicami.

Daljše čakalne vrste zaradi omejitvenih ukrepov

Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa v zbirnih centrih velja nekaj preventivnih ukrepov, med katerimi je tudi vstop največ pet vozil hkrati, kar seveda podaljšuje čakalne vrste. Uporabnike prosimo, da odpadke v največji mogoči meri razvrstijo oziroma sortirajo že doma in da v zbirnem centru dosledno upoštevajo navodila zaposlenih, da bo odlaganje odpadkov čim lažje in hitrejše.

Kaj pripeljati v zbirni center?

Meščanke in meščani lahko v posebne zabojnike v zbirnem centru brezplačno oddate več kot trideset vrst odpadkov (nekatere samo do določene količine). Pripeljete lahko tiste odpadke, ki ne spadajo v zabojnike za embalažo, papir, steklo in BIO ter preostanek odpadkov. Odpadke v posamezne zabojnike odlagate sami, na pomoč pa vam lahko priskočijo tudi delavci oz. oskrbnik zbirnega centra.

Zbirni centri v Ljubljani

V Ljubljani poleg zbirnega centra Barje deluje še zbirni center Povšetova, ki je odprt od torka do sobote med 11. in 18. uro. V zbirnem centru na Povšetovi ne sprejemamo azbestnih in gradbenih odpadkov (kamor spadajo opeka, omet, ploščice, sanitarna keramika, manjši kosi betona, izolacijski materiali, kot sta steklena volna in stirodur ...).

Preberite tudi: